FAU

Forskjellige skoleelementer

FAU ønsker å ha et åpent og aktivt forhold til foreldrene og setter pris på innspill til saker.

Les mer om FAU her: http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-144621.html

 

FAU har organisert seg i fem arbeidsgrupper som har et viktig ansvar for følgende målsettinger og oppgaver:

 

Strategi: Deltagelse inn i skolens strategiprosess.

Fysisk: Toaletter, inneklima etc.

Psykososialt: Oppfølging av brosjyren BliMed, et godt skolemiljø, nulltoleranse for mobbing og utestenging og god intergrering av alle elever og oppfølging av elevundersøkelsen.

Trafikk: Trafikkaksjon, stopp-forbudt-skilt ved skolen, sykkelregler.

AKS: Generell oppfølging og spørsmål.