Hovedseksjon

Leksehjelp

Skolen har over 10.000  bøker

Vi tilbyr leksehjelp for 5., 6. og 7. trinn hver mandag fra 14.30 til 15.30. Det vil være pedagogisk personale tilstede.

  • 5.trinn har leksehjelp på biblioteket. Voksne til stede: Marcus og Kari.
  • 6.trinn har leksehjelp på rom 137. Voksne til stede: Anette og Anja.
  • 7.trinn har leksehjelp på rom 237. Voksne til stede: Marius T.

I tillegg vil det være mulig å gjøre lekser på biblioteket på tirsdag fra kl 13.30 og onsdag fra kl 14.30. Da vil det ikke være lærere tilgjengelig for å hjelpe.