Ullevål skoles standard for skole–hjem samarbeid

Ullevål skole har laget en egen standard for samarbeidet mellom skolen og hjemmet. I dette dokumentet kan du lese mer om hva skolen forvneter av deg som foresatt, og hva du kan forvente av skolen.

Her kan du laste ned Ullevål skoles standard for skole/hjem samarbeid.