Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet.

 

Her er Utdanningsdirektoratets presentasjon om skolemiljøutvalg.

Her er Utdanningsdirektoratets brosjyre om skolemiljøutvalg.