Om AKS på Ullevål

Grønn base

1. og 2. klasse er Grønn base og holder til i 1.etasje inngang A. og i 2.etasje inngang B.

Gul base

3 og 4. klasse er Gul base og benytter inngang C og D. 

 

Inkluderende praksis

På Ullevål AKS skal alle barn bli sett, hørt og oppleve seg inkudert i fellesskapet. Vi er opptatt av en inkluderende praksis, som innebærer at vi skal ha et bredt aktivitetstilbud, slik at alle barn kan delta i en aktivitet hvor de opplever mestring, samhold og tilhørighet. Samtidig så skal tilbudet legge tilrette for at barna får muligheten til å oppleve aktiviteter som de ikke har kjennskap til fra før av.

Vi ønsker å hjelpe barna til å ta gode valg, og trygge dem gjennom å være tydelige og tilgjengelige voksne som tar hvert enkelt barn på alvor.  

Gjennom å ha en fast voksen som har hovedansvaret for en klasse ved innkryss og spising hver dag, får vi oversikt over klassemiljøet samtidig som vi sikrer en enda større kontinuitet i kontakten mellom voksne og barn.  

For være sikker på at alle barn har en god relasjon til minst en voksen, jobber vi systematisk med å kartlegge de ansattes relasjon til barna, samt reflektere over barnas relasjon til de voksne. 

Alle ansatte ved Ullevål AKS har gjennomført et kurs i forebygging og mestring av aggresjon i regi av Nordre Aker skole. Målet med kurset er kunnskap om forebygging av uhensiktsmessig atferd, felles forståelse for elevens utfordring og trygghet til å mestre krevende situasjoner. 

 

Samarbeid med foresatte

For å sikre et godt samarbeid mellom foresatte og AKS ønsker vi tilbakemelding fra dere. Ta kontakt med AKS leder Rikke Næss Wilhelmsen, baseleder for 1. og 2. trinn Erle Alexandra Viggen Taksdal, eller baseleder for 3. og 4. trinn Astrid Anvik. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud!

Velkommen til AKS på Ullevål skole!