Grønn base

Grønn base 1. trinn

 

Baseleder: Kristoffer Holing 

Telefon til basen: 46 85 86 98 

E-post: krhoa013@osloskolen.no

 

Kantinedager og måltider:

Aktivitetsskolen Ullevål har kantineservering to dager i uken. De tre dagene uten kantine på basen, må elevene ha med ekstra matpakke. Vi serverer melk til matpakkemåltidet.

Grønn base har kantineservering onsdager og fredager.

 

Aktiviteter innenfor de ulike målområdene høsten 2018:

Høsten 2018 har Grønn base en rekke spennende og morsomme læringsstøttende aktiviteter og kurs å tilby barna i AKS-tiden. Av de læringsstøttende aktivitetene vil noen være påmeldingskurs, mens andre ikke krever på melding. Resterende aktiviteter er frie aktiviteter. 

I kursiv: De læringsstøttende kursene (LSA) som krever påmelding.

De andre: Aktivitetene der alle kan delta hver uke. 

Målområde 1: Natur, teknikk og miljø

 • Tallbanden
 • Byggemorro
 • Ut på tur
 • Sjakk

 

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek

 • Frilek i gymsalen
 • Frilek ute hver dag
 • Just dance
 • Sparkesykler/sykler ute

 

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet

 • Kunstverksted
 • Teatergøy
 • Ullevål sjernekor: Astrid og Mathias

 

Målområde 4: Mat og helse

 • Kantine
 • Matpakkemåltid

 

Målområde 5: Lekser og fordypning

 • Høylesning hver dag
 • Bibliotek
 • Quiz

 

Assistenter Grønn base

Maud Larsen

Solveig Sæthre

Stian Clausen

Jonas Bråthen

Cecilia Jimenez Ojeda

Hilde Johansen

Victoria Hognestad

Sigrid S. Steinerud

Solveig Sæthre

Shimeles Teferra

Drawing of a city