Driftsstyret

Driftsstyret består av to representanter fra de foresatte, to representanter fra de ansatte ved skolen og tre politikere. Lederen og nestlederen for elevrådet kan delta, men de har ikke stemmerett. Rektor er sekretær for Driftsstyret. Det er byråden for kultur og utdanning som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene.

Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

https://elevombud.no/elev/rettigheter-i-offentlig-skole/

Driftstyre ved Ullevål skole

Elisabeth Nordeng: leder - foreldrerepresentant

Maria Hägnefelt: rektor

Karin Sandven: ansattes representant

Hanne Selboe: ansattes representant

Vibeke Maria Viestad: foreldrerepresentant

Berit Kaavik: politisk representant for SV

Øyvind Tandberg: politisk representant for Høyre

Pål Botilsrud: politisk representant for Ap