Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to representanter fra de foresatte, to representanter fra de ansatte ved skolen og tre politikere. Lederen og nestlederen for elevrådet kan delta, men de har ikke stemmerett. Rektor er sekretær for Driftsstyret. Det er byråden for kultur og utdanning som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene.

Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

https://elevombud.no/elev/rettigheter-i-offentlig-skole/