Vår profil

Ullevål skole

Ullevål skole ligger i Ullevål Hageby i Nordre Aker bydel, men bydelen Sankt Hanshaugen hører og til nærskoleområdet.

Skolen er en 1-7 skole med 452 elever og 220 elever på Aktivitetsskolen.

Elevene møter kompetente lærere som utøver god klasseledelse og setter elevenes faglige og sosiale læring i sentrum. Hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning som gir både mestringsopplevelser og utfordringer.

Vi vil at alle elever som har gått på Ullevål skole skal gå videre til ungdomsskolen med god selvtillit, god selvkunnskap med fortsatt vilje til å lære og møte nye utfordringer.

Vår visjon: "Vi skal sammen skape et godt skole- og læringsmiljø for alle våre elever".