Hovedseksjon

Vår profil

Barn som hopper!

Ullevål skole ble oppført i 1927 og er en ærverdig bygning med mye spennende historie. 

I dag er det ca. 400 elever på skolen og 70 ansatte fordelt på skole og Aktivitetsskolen. På Ullevål møter elevene kompetente lærere som har ambisjoner på alles vegne og som setter faglig og sosial læring i sentrum.

På Ullevål skal elevene oppleve at de voksne støtter, utfordrer og legger til rette for at skolen skal være et godt sted å være.

Vi vil at alle elever som har gått på Ullevål skole, skal gå videre til ungdomsskolen med god selvtillit, god selvkunnskap og med fortsatt vilje til å lære og møte nye utfordringer.