Vår profil

Ullevål skole

Ullevål skole ligger sentralt i Oslo mellom Universitetet i Oslo på Blindern og Ullevål sykehus. Ullevål skole er en 1. -7. skole med 491 elever. Vi er totalt 76 ansatte på skolen, 3 skoleledere, en aktivitetsskoleleder og en sosiallærer, 34 lærere, 3 baseledere på AKS, 6 assistenter på skolen og 30 assistenter på AKS, 2 kontoransatte, 1 vaktmester, 3 renholdere og en ansatt på biblioteket.