Hel- og deltidsplass

Heltidsplass

Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. 

Deltidsplass

Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer i uken. Timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke. Avtale for plassering av de 12 timene, gjøres i en henteavtale som fylles ut ved begynnelsen av nytt skoleår og leveres til baseleder. I en ferieuke utgjør en deltidsplass inntil to hele dager. 

Høsten 2020 fikk alle elever på 1. trinn ved Ullevål skole tilbud om gratis deltidsplass på AKS. Dette innebærer inntil 12 timer etter skoletid. En kan derfor ikke benytte seg av morgenåpningen.

 

Ønske om endring av plass

Ønske om endring i oppholdstid registeres selv av foresatte i søknadsportalen. Her finnes også informasjon om pris og betaling. For endring av plass fra heltid til deltid gjelder følgende søknadsfrister; innen 30. november med virkning 1. januar, og innen 30. juni med virkning 1. august. 

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass. 

Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai.

 

Kjøp av utvidet tid

Det er nå mulig for de med deltidsplass på 2.-4. trinn å kjøpe ekstra dager i ferier og inneklemte dager, og meldes inn på samme skjema som ved påmelding til ferier. Ordningen gjelder ikke for de med gratis deltidsplass på 1. trinn. 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen registreres av foresatte i søknadsportalen. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.