Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor: Silje Ween
Tlf.: 23 19 61 61
Mobil: 93 02 16 44

Assisterende rektor: Linn Fjellvik Vangen
Tlf.: 23 19 61 62
Mobil: 90 95 76 82
Ansvar for 1., 2., 3. og 4. trinn

Inspektør: Thomas Arstad 
Tlf.: 23 19 61 64
Mobil: 99 01 12 08
Ansvar for 5., 6. og 7. trinn

Avdelingsleder AKS: Rachid Elazzouzi
Tlf.: 23 19 61 70
Ansvar for Velkomstklassen

Administrasjonsleder: Lise Sparengen
Tlf.: 23 19 61 60

Jorunn Eidal.jpg

Sosial-pedagogisk koordinator: Jorunn Eidal
Tlf.: 23 19 61 60

                                      

Øvrig ansatte

Bibliotek: Kari Nysæther
Vaktmester: Ville Ola Aarseth
IKT-Ansvarlig: Jakob Edvard Thu
Vaskepersonale: Sujatha Punithan, Ali Abshir og Sacir Suvalija 

Pedagogisk personale

1A: Astrid Oline Jakobsen Furnes
1B: Kristine F. Nodeland
1C: Andreas D. Persson
Ressurs-/faglærer: Julie Udjus
Spesialpedagog: Siw-Beate Aamodt
Assistenter: Catalina Stoicheff og Nasra A. Wais

2A: Mathea B. Antonsen
2B: Unni Svandal
2C: Ingvild B. Saksvik
Spesialpedagog: Siw-Beate Aamodt
Ressurs-/faglærer: Julie Udjus
Assistent/ressurslærer: Martine Langlo Norvik
Assistent: Mikael Hæhre

3A: Ragnhild Unn Einarsen 
3B: Karin Eliassen Sandven
3C: Marte Kristine Vassbotn
Ressurs-/faglærere: Pernille Herwell og Elisabeth Belsvik

4A: Amanda Sagedal
4B: Maren Breien
4C: Henrik Kornelius Lund 
Spesialpedagog: Agnes How Aksum
Ressurs-/faglærere: Carl Lindström, Gunnar Steen og Espen Langerud Sannes
Assistent: Thea Marie Haug

5A: Linn Cathrin Foss
5B: Marcus H. Haugland
5C: Helle Bones
Spesialpedagog: Agnes How Aksum
Ressurs-/faglærere: Siril Brunstad og Espen Langerud Sannes
Assistent: Stian R. Clausen

6A: Andrea Asp Gjøvik
6B: Guro Myrvold Stubberud
6C: Anette Borge
Ressurs-/faglærere: Marius Roti, Espen Langerud Sannes, Elisabeth Belsvik, Gunnar Steen, Siril Brunstad, Marius T. Veum og Anja Gullord

7A: Bendik Aunan
7B: Sjur Torp
Ressurs-/faglærere: Marius Roti, Espen Langerud Sannes, Siril Brunstad, Marius T. Veum og Andrea Asp Gjøvik
Assistent: Eugenia Carlosama

Lærere i Velkomstklassene: Viktoria Karlsen Tjora, Synnøve Bjørke og Jamal Hassan
Assistent: Katja Zelenska

Leselærer: Astrid Marie Aaland 
Faglærer i kunst & håndverk:
Siril Brunstad
Faglærer i mat & helse: Gunnar Steen
Faglærere i kroppsøving: Espen Langerud Sannes og Elisabeth Belsvik
Miljøarbeider: Marit Myrvang