Hovedseksjon

Elevrådet

skoleelementer

Elevrådet skal bidra til å utvikle et trygt skolemiljø gjennom medbestemmelse og igangsetting av trivselsskapende tiltak.

Elevrådet på Ullevål skole består av elever fra 4 - 7. trinn. Hver klasse velger en representant, pluss en vara. Det velges en leder og nestleder, som blant annet sitter i skolemiljøutvalget og driftsstyret.