Kontakt AKS

Leder Aktivitetsskolen:

Rikke Næss Wilhelmsen
Telefon: 23 19 61 70
E-post: rikke.naess.wilhelmsen@ude.oslo.kommune.no

Aktivitetsskoleleder har kontor 3. etasje.

 

Baseleder 1. og 2. trinn, Grønn base:

Erle Alexandra Viggen Taksdal
Telefon Grønn base: 46 85 86 98
E-post:  ertaa003@osloskolen.no

Grønn base holder til i 1. og 2. etasje ved inngang A. og B.

 

Baseleder 3. og 4. trinn, Gul base: 

Astrid Anvik
Telefon Gul base: 46 83 49 67
E-post:  asana004@osloskolen.no

Gul base holder til i 1. etasje ved inngang C. og D.