Kontakt AKS

Leder Aktivitetsskolen:

Rikke Næss Wilhelmsen
Telefon: 23 19 61 70
E-post: rikke.naess.wilhelmsen@ude.oslo.kommune.no

Aktivitetsskoleleder har kontor i skolens 3. etasje.

Baseleder 1.trinn, Grønn base:

Kristoffer Holing
Telefon Grønn base: 46 85 86 98
E-post:  krhoa013@osloskolen.no

Grønn base holder til i 1.trinnsrommene ved inngang A.

Baseleder 2. trinn, Rød Base:

Anita Koren
Telefon Rød base: 46 83 34 18
E-post: anita0304@osloskolen.no

Rød base holder til i 1. etasje ved inngang D. 

Baseleder 3. og 4.trinn, Gul base: 

Astrid Anvik
Telefon Gul base: 46 83 49 67
E-post:  asana004@osloskolen.no

Gul base holder til i 1. og 2. etasje ved inngang B og C.