Hovedseksjon

Skolens historie

Ullevål skole i gamle dager

Ullevål Hageby er et sjarmerende bolgstrøk som ligger i bydel Nordre Aker i Oslo. Den ble bygget mellom 1915 og 1922 og det var arkitekt Harald Hals som tegnet husene, også skolen, i Hagebyen. Ullevål Hageby, den største hageforstad i landet, skulle være et tilbud til arbeiderklassen, men det var i hovedsak middelklassen som flyttet inn. Selv om det var veldig mange barn i hagebyen fikk den ikke en egen skole før i 1926. Barna fra hagebyen gikk på Vinderen og Tåsen skole. I januar 1926 begynte 372 elever fordelt på 13 klasser.

I begynnelsen var skolen langt mindre enn den er i dag. Den besto bare av den avlange hovedbygningen. Fløyene ble påført i 1936. Den hadde ti klasseværelser, gymnastikksal, håndarbeidsværelse, tegnesal, skolekjøkken, kontor og lærerværelse, samt boliger til overlæreren og vaktmesteren.

Den opprinnelige fargen på skolen var brannrød, senere ble den malt grønn og tilslutt rosa. Ullevål skole var den flottest utsmykkede skolen i hele Aker da den ble innviet.

Under andre verdenskrig fikk Ullevål skole i motsetning til mange andre skoler i Oslo ha vanlig undervisning helt fram til 1944. Da okkuperte hirden skolen. Undervisningen ble da flyttet til menighetshuset i Prestegårdsveien og til universitetet på Blindern.