Hovedseksjon

Slik søker du skoleplass

Barn skriver.

Av ulike årsaker, skjer det skolebytter både ved skolestart og midt i året. Uavhengig av årsak og tidspunkt, må det søkes om plass ved den nye skolen. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke skoleplass:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skolekrets/bytte-grunnskole/