Hovedseksjon

God jul!

Nisser som ser ut vinduet

Til alle elever og foreldre på Ullevål skole.

2022 renner straks ut av tiden, og snart er alt som skjedde minner om noe som har vært.

På Ullevål har det vært et høstsemester med aktive elever som har dratt i gang frokoster for trinnet sitt, piloten Klubben har vokst seg til å bli et godt sted å være og elevene har fordypet seg i temaer. Høydepunktet den fantastisk verdensdagen 1. desember, da åpnet alle dørene for hverandre.

Det er flotte unger på denne skolen, og vi skal fortsette med å bli gode på å skape et sted som ivaretar fellesskapet. Vi har urokkelig tro på at vi må samarbeide, respektere hverandre og kommunisere sammen. Dette er viktige egenskaper som gjør at det å lære blir mer tilgjengelig. Vi gleder oss til 2023, og ser frem til å bli skikkelig gode på lesing alle trinn. Lesing er hovedfokuset vårt dette året!

Takk til alle dere foreldre som kommer med innspill og som møter oss med respekt og tillitt. VI trenger dere alltid for å navigere i rett kurs. Takk også for at dere er gode foreldre i klassene og inviterer til vennegrupper, frokoster og ser hverandres barn. Deres bidrag og engasjement betyr mye for elevene våre og oss. Ullevål skal være et godt sted å være også i 2023.

God jul og godt nytt år til alle dere!

Hilsen Silje, rektor

Barn i lek