Strategisk plan

Planen for 2019 er basert på skolens evaluering av måloppnåelse og analyse av resultatutvikling. Vi har fokus på å videreutvikle skolens vurderingspraksis og kompetanse knyttet til flerspråklige elever. I tillegg legges det vekt på elevenes læring i fremtidens skole. 

Se strategisk plan 2019