Her er Norges største flaggborg

Flaggborgen øver til 17. mai

56 elever fra 6. og 7. trinn øver hver dag på å gå på rekke og håndtere flaggene. Lærer Sjur, som har hatt ansvaret for flaggborgen i minst tjue år,  instruerer og roper. Det marsjeres, flaggene vaier og man blir så rørt, så rørt.