Gave fra Sparebankstiftelsen til AKS!

Anne-Cathrine Blix og Tobias Bach fra Ullevål FAU og Astrid Anvik fra Ullevål AKS

Takk til FAU/AKS gruppen som søkte om midler til utstyr til nye kurs knyttet til idrett og lek hovedsakelig på AKS, men også til disposisjon for skolen for øvrig samt de som benytter skolen etter skoletid. Pengegaven skal brukes til innkjøp av utstyr til fysisk aktivitet, f.eks. skateutstyr, turnkasser, baller, og låsbar skap. En mindre andel skal brukes til utstyr til kokkekurs, samt kunstneriske aktiviteter. Vi er veldig takknemlige ovenfor FAU og Sparebankstiftelsen DNB!