Brukerundersøkelse av Aks

AKS-figurer-blå

UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4. trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7. trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. Undersøkelsen varer fra mandag 2. desember tom. mandag 16. desember.

 

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

 

Websiden blir aktivert 2. desember