Mobilskole

I meldingsfeltet skriver dere kodeord: Ullevål[mellomrom]klassekode(f.eks.7A)[mellomrom] melding til kontaktlærer.

Læreren vil da automatisk få melding på sin telefon og e-post.

Skolen og lærere kan også sende felles SMS til alle foresatte eller direkte til den enkelte. Denne SMSen kan besvares direkte, uten kodeord.

NB! For at dette systemet skal virke er det viktig at riktig mobilnummer ligger inne i vårt system og at vi har tillatelse til å bruke dette nummeret. Dersom dere har tilgang til Fronter er det OK, hvis ikke kan dere ta kontakt med kontoret!

Vi håper dette er med på å lette kontakten mellom skole og hjem og bedrer sikkerheten ved skolen.