Hovedseksjon

Verdier for samhandling

Verdier for samhandling for å fremme læring og trivsel på Ullevål skole

Menneskeverdet
Jeg behandler medelever og voksne med respekt.
Jeg er en god skolevenn med alle.


Identitet og kulturelt mangfold
Jeg godtar at andre er forskjellig fra meg.


Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Jeg tar ansvar for mine handlinger og støtter mine medelever til å gjøre gode valg.
Jeg følger skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr.


Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Jeg inkluderer andre i aktiviteter og er åpen for andre elevers idéer og meninger.


Respekt for naturen og miljøbevissthet
Jeg tar vare på skolen min, kildesorterer og holder orden i tingene mine.


Demokrati og medvirkning
Jeg lytter til andres meninger og tør ta gode valg.