Vurdering for læring

Ullevål skole skal være en inkluderende skole for alle elever.

Undervisningen og oppfølgingen av elevene kjennetegnes ved at elevene:

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

På Ullevål skole gjør vi dette ved:

 • at mål for undervisningen gjøres klart for elevene i undervisningsøkter, ukeplaner
  og på itslearning.
 • at elevene forstår kriteriene for god måloppnåelse i oppgaver, prøver og ved innleveringer.
 • at de får tilbakemeldinger på arbeider de gjør i løpet av en arbeidsprosess, blant annet gjennom dialog og undring rundt spørsmål og oppgaver.
 • at elevene får veiledning og motiveres til videre innsats og utvikling; gjennom tilbakemeldinger, formelle og uformelle elevsamtaler og utviklingssamtaler.
 • at vi har oversikt over elevenes utvikling gjennom observasjoner, framføringer, uketester, prosjekter og prøver.
 • at elevene er ressurser for hverandre i læringsarbeidet, blant annet ved bruk av læringspartnere.
 • at elevene jevnlig trenes til å vurdere egne presentasjoner og arbeider.
 • at elevenes tilbakemeldinger tas med i videre tilpassing av undervisningen.