Hovedseksjon

Aktivitetstilbud

Temaområder

I Aktivitetsskolens Rammeplan er er fire temaområder, som vi strukturerer vårt aktivitetstilbud rundt:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

Kurskatalog høsten 2022

Vi skal lage en kurskatalog for 1.-4.trinn som inneholder høstens kurs- og aktivitetstilbud. 

For 1. og 4. trinn foregår påmeldingen til kurs av barna selv. Barna får kursene presentert, og melder seg senere på kurs via håndsopprekning på barnemøte. Foresatte får kurskatalog og kurslister tilsendt. 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart hvor målet er:
Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet I AKS.

Tverrfaglige temaperioder:
AKS følger skolens tverrfaglige temaperioder, og har aktiviteter innenfor disse. De tverrfaglige temaperiodene er som følger; 
- "Vi deltar", uke 34-39
- "Mennesker i verden", uke 43-48
- "Lærepenger", uke 1-7
- "Vi er fremtiden", uke 10-16
- "Jorda vår", uke 18-23

Samarbeidsmøter på trinn:
Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM) og elevsaker.