Om AKS på Ullevål skole

1. og 2.klasse er Grønn base og holder til i 1.etasje inngang A. og i 2.etasje inngang B. 3 og 4.klasse er Gul base og benytter inngang C og D. Vi er rundt 40 ansatte ved Ullevål AKS.

 

Våre åpningstider er fra kl. 07.30-08.30 før skoledagen begynner. Etter skoleslutt holder vi åpent til kl. 16.30. I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Ukeplaner for basene finnes i fanen Ukeplaner.

 

Informasjon til skolestartere

Ullevål AKS har sendt ut et  infoskriv som vi ønsker at alle foresatte setter seg inn i.

 

Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2018/2019 finnes under fanen Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.

 

Bruk av deltidsplass i ferieuker?

En deltidsplass utgjør to hele dager i en ferieuke. 

 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel- og deltidsplasser. Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai. Det er anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året.

Oppholdstiden endres med virkning fra 1.august og 1.januar, og vi har ikke lengre tak på antall deltidsplasser, hvilket er i tråd med forskriftene slik det nå er for alle Aktivitetsskoler i Oslo. 

For at faktureringen skal bli riktig gjelder følgende frister:

  • For endret plassering fra 1. januar 2019 må det søkes innen 1. desember 2018.
  • For endret plassering 1. august 2019 må det søkes innen 1. juni 2019.

De som har heltidsplass står fritt til å benytte seg av tilbudet i hele åpningstiden. En deltidsplass begrenser seg til 12 timer pr uke. Disse timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke.

Avtale for plassering av de 12 timene, gjøres i foreldreavtalen, og denne skal leveres til baseleder. 

Ønske om endring i oppholdstid må for å være gyldig, registreres selv av foresatte i søknadsportalen innen oppgitte frister.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

 

Brukerundersøkelse for AKS Ullevål

Høsten 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Aktivitetsskolene i Oslo.

Brukerundersøkelsen for Ullevål Aktivitetsskole fikk meget gode resultater, og vi er veldig takknemlige for at så mange foresatte tok seg tid til å svare.  

 

Inntekstgrenser for oppholdsbetaling

Intektsgrensene for oppholdsbetalingen ved Aktivitetsskolen styres av grunnbeløpet. Dette ble endret 01.05.18  og de nye satsene blir da slik:

 

Inntekt            inntil 217 998kr        inntil 387 552kr       Over 387 552kr

Heltidsplass            640                                1176                           2998  

Deltidsplass            411                                 756                            2026Søknadsfrist for barn som ønsker plass fra august er 15. mai.