Om AKS på Ullevål skole

Våre åpningstider er fra kl. 07.30-08.30 før skoledagen begynner. Etter skoleslutt holder vi åpent til kl. 16.30. I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Ukeplaner for basene finnes i fanen Ukeplaner.

 

Informasjon til skolestartere

Ullevål AKS har sendt ut et velkommen og info skriv som vi forventer at alle foresatte må setter seg inn i.

 

Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2018/2019 finnes under fanen Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.

 

Bruk av deltidsplass i ferieuker?

En deltidsplass utgjør to hele dager i en ferieuke. 

 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel og deltidsplasser. De som har heltidsplass står fritt til å benytte seg av tilbudet i hele åpningstiden. En deltidsplass begrenser seg til 12 timer pr uke. Disse timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke. Avtale for plassering av de 12 timene, kalles foreldreavtale, og denne skal leveres til baseleder. Ønske om endring i oppholdstid må for å være gyldig, registreres selv av foresatte i søknadsportalen innen oppgitte frister. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. august og 1. januar.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

 

Brukerundersøkelse for AKS Ullevål

Høsten 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Aktivitetsskolene i Oslo.

Brukerundersøkelsen for Ullevål Aktivitetsskole fikk meget gode resultater, og vi er veldig takknemlige for at så mange foresatte tok seg tid til å svare.  

 

Inntekstgrenser for oppholdsbetaling

Intektsgrensene for oppholdsbetalingen ved Aktivitetsskolen styres av grunnbeløpet. Dette ble endret 01.05.18  og de nye satsene blir da slik:

 

Inntekt            inntil 217 998kr        inntil 387 552kr       Over 387 552kr

Heltidsplass            640                                1176                           2998  

Deltidsplass            411                                 756                            2026