Om AKS på Ullevål skole

1. og 2. klasse er Grønn base og holder til i 1.etasje inngang A. og i 2.etasje inngang B. 3 og 4. klasse er Gul base og benytter inngang C og D. Vi er rundt 40 ansatte ved Ullevål AKS.

Våre åpningstider er fra kl. 07.30-08.30 før skoledagen begynner. Etter skoleslutt holder vi åpent til kl. 16.30. I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Ukeplaner for basene finnes i fanen Ukeplaner

 

Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2019/2020 finnes under fanen Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.

 

Bruk av deltidsplass i ferieuker?

En deltidsplass utgjør to hele dager i en ferieuke. 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel- og deltidsplasser. Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai.

 

Søknadsfrister for endring av plass:

  • For endret plassering fra 1. januar 2020 må det søkes innen 1. desember 2019.
  • For endret plassering 1. august 2019 må det søkes innen 1. juni 2019.

Oppholdstiden endres med virkning fra 1.august og 1.januar.

 

De som har heltidsplass står fritt til å benytte seg av tilbudet i hele åpningstiden. En deltidsplass begrenser seg til 12 timer pr uke. Disse timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke.

Avtale for plassering av de 12 timene, gjøres i foreldreavtalen, og denne skal leveres til baseleder. 

Ønske om endring i oppholdstid må for å være gyldig, registreres selv av foresatte i søknadsportalen innen oppgitte frister. Her finnes også informasjon om pris og betaling.

Det er nå mulig for de med deltidsplass å kjøpe ekstra dag i ferier. (Dessverre ikke de med deltidsplass- gratis kjernetid på 1. trinn skoleåret 2019-2020). Dette gjøres i samme skjema som ved påmelding til ferier.

 

Fra høsten 2020 vil alle elever på 1. og 2. trinn i Osloskolen få tilbud om gratis deltidsplass på AKS. Dette innebærer inntil 12 timer etter skoletid. En kan derfor ikke benytte seg av morgenåpningen, bare hvis eleven har heldagsplass- gratis kjernetid, og kan heller ikke kjøpe ekstra timer i ferier.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.