Om AKS på Ullevål skole

1. og 2.klasse er Grønn base og holder til i 1.etasje inngang A. og i 2.etasje inngang B. 3 og 4.klasse er Gul base og benytter inngang C og D. Vi er rundt 40 ansatte ved Ullevål AKS.

 

Våre åpningstider er fra kl. 07.30-08.30 før skoledagen begynner. Etter skoleslutt holder vi åpent til kl. 16.30. I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

 

Heldags AKS våren 2019:

  • I julen holder vi åpent 21.12,27.12,28.12 og 02.01.
  • I vinterferien holder vi åpent 18.-22. februar.
  • I påsken holder vi åpent 15.04-17.04.
  • I mai holder vi åpent 31.05 da dette er en inneklemt dag.
  • Vi har heldags AKS 24.-28.juni.

 

Ukeplaner for basene finnes i fanen Ukeplaner

 

Informasjon til skolestartere

Ullevål AKS har sendt ut et  infoskriv som vi ønsker at alle foresatte setter seg inn i.

 

Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2018/2019 finnes under fanen Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.

 

Bruk av deltidsplass i ferieuker?

En deltidsplass utgjør to hele dager i en ferieuke. 

 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel- og deltidsplasser. Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai.

 

I november 2018 sendte vi ut et skriv vedr nye runtiner ved søknad om endring av plass som er i tråd med den nye forskriften til Aktivitetsskolene i Oslo.

 

Oppholdstiden endres med virkning fra 1.august og 1.januar, og vi har ikke lengre tak på antall deltidsplasser, hvilket er i tråd med forskriftene slik det nå er for alle Aktivitetsskoler i Oslo. 

For at faktureringen skal bli riktig gjelder følgende frister:

  • For endret plassering fra 1. januar 2019 må det søkes innen 1. desember 2018.
  • For endret plassering 1. august 2019 må det søkes innen 1. juni 2019.

De som har heltidsplass står fritt til å benytte seg av tilbudet i hele åpningstiden. En deltidsplass begrenser seg til 12 timer pr uke. Disse timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke.

Avtale for plassering av de 12 timene, gjøres i foreldreavtalen, og denne skal leveres til baseleder. 

Ønske om endring i oppholdstid må for å være gyldig, registreres selv av foresatte i søknadsportalen innen oppgitte frister.

 

Det er nå mulig for de med deltidsplass å kjøpe ekstra dager i ferier. Dette gjøres, innen påmeldingsfristen, ved å sende en e-post til Aktivitetsskoleleder Rikke Næss Wilhelmsen.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

 

Brukerundersøkelse for AKS Ullevål

Høsten 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Aktivitetsskolene i Oslo.

Brukerundersøkelsen for Ullevål Aktivitetsskole fikk meget gode resultater, og vi er veldig takknemlige for at så mange foresatte tok seg tid til å svare.  

 

Inntekstgrenser for oppholdsbetaling

Intektsgrensene for oppholdsbetalingen ved Aktivitetsskolen styres av grunnbeløpet. Dette ble endret 01.05.18  og de nye satsene blir da slik:

 

Inntekt            inntil 217 998kr        inntil 387 552kr       Over 387 552kr

Heltidsplass            640                                1176                           2998  

Deltidsplass            411                                 756                            2026

Søknadsfrist for barn som ønsker plass fra august 2019 er 15. mai.

 

Merk følgende:

I budsjettforslaget for 2019 har byrådet for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. 

Fra høsten 2019 vil alle elever på 1.trinn i Osloskolen få tilbud om gratis deltidsplass på AKS.