Informasjon til skolestartere

Vi gleder oss til å bli kjent med nye elever og foresatte, og har lagd en brosjyre med ytterligere informasjon om Ullevål AKS hvilket kan være nyttig for foresatte og elever å sette seg inn i. 

Merk at søknadsfristen for plass på AKS er 15.mai for skolestartere. Opptak til AKS foregår via Oslo kommunes søknadsportal. Se Oslo kommunes nettsider for informasjon om priser. Se også informasjonsbrevet vedr gratis deltakelse i AKS for kommende 1. og 2 trinn ved Ullevål skole.