Informasjon til skolestartere

Vi gleder oss til å bli kjent med nye elever og foresatte, og har lagd en brosjyre med ytterligere informasjon om Ullevål AKS hvilket kan være nyttig for foresatte og elever å sette seg inn i. 

Merk at søknadsfristen for plass på AKS er 15.mai for skolestartere. Opptak til AKS foregår via Oslo kommunes søknadsportal. Se Oslo kommunes nettsider for informasjon om priser. 

 

Det er trygt for barn å gå på skolen og AKS

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at barna har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre et godt smittevern. 

- Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.

- Vask hender før dere kommer på skolen. 

- God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.