Informasjon til skolestartere

Vi har lagd et informasjonsskriv til skolestartere som kan være nyttig for foresatte og elever å sette seg inn i.