Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2019/2020 leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.  Ytterligere kontaktinformasjon finnes under fanen Kontakt AKS.