Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår.  Foreldreavtalen for skoleåret 2018/2019 leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail. Kontaktinformasjon finner dere under fanen Kontakt AKS.